Jedan visoki verski zvani?nik Saudijske Arabije pozvao je saudijsku vladu da podrži zahtev da se ženama zabrani bavljenje sportom.

On je dodao da žene treba da ostanu kod svojih ku?a. škole uvede kao obavezan predmet i fizi?ko vaspitanje.Weiterlesen...