Sa misijom MMF-a razgovara?e se o tome na koji na?in bi mogao da bude upotrebljen eventualni višak sredstava u budžetu, kaže premijer Mirko Cvetkovi?.

"Ovi razgovori sa MMF-om ne?e imati bilo kakvu dozu tenzije o kojoj se svojevremeno pri?alo, ve? ?emo i?i na to da vidimo ako se pojavi neki višak sredstava na koji na?in bi taj višak mogao da se upotrebi", izjavio je Cvetkovi?.Weiterlesen...