Beogradska opština Stari grad postavi?e u šalter sale odgovaraju?e ure?aje koji treba da omogu?e komunikaciju osoba sa ošte?enim sluhom i šalterskih službenika.

Aparati ?e biti postavljeni u opštinskoj šalter sali u Makedonskoj 42 i u zgradi u Nuši?evoj 27, gde se nalaze Poslovni prostor opštine Stari grad i mati?na služba, odlu?eno je na današnjoj sednici Opštinskog ve?a.Weiterlesen...