Dok Sabor truba?a u Gu?i ima me?unarodni karakter, u Prislonici kod ?a?ka održava se manifestacija republi?kog zna?aja.

U?esnici nadmetanja su prošli kroz kvalifikacione smotre, tako da se u Prislonici na Saboru frulaša Srbije nadme?u pravi majstori u muziciranju na ovom instumentu.Weiterlesen...