Ambasada SAD u Beogradu demantovala je da zvani?ni Vašington radi na predlogu rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu UN.

Beogradski dnevnik "Blic" objavio je da Vašington priprema rezoluciju povodom mišljenja Me?unarodnog suda pravde o Kosovu u kojoj je klju?no da se traže pregovori izme?u Beograda i Prištine i zaklju?uje da je status Kosova nepromenljiv.Weiterlesen...