Ameri?ki Senat usvojio je zakon o sveobuhvatnoj reformi finansijskog sistema, kojim se odre?uje nova uloga državnih agencija i šire ovlaš?enja centralne banke.

Pošto je u istovetnoj formi 1. jula ve? usvojen u Predstavni?kom domu Kongresa, zakon ?e stupiti na snagu pošto ga, kako se o?ekuje, idu?e sedmice potpiše predsednik Barak Obama.Weiterlesen...