SAD ?e preko Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) dodeliti dodatnih 4,3 miliona dolara kako bi pomogle organizacijama gra?anskog društva u Srbiji.

Direktor misije USAID-a u Srbiji Majkl Harvi rekao je da su dodatnih 4,3 miliona dolara deo programa koji ?e biti realizovan kroz rad Instituta za održive zajednice (ISC) i da su direktna pomo? gra?anskom sektoru i vladi koja ?e sa ovim sektorom sara?ivati.Weiterlesen...