U SAD je povu?eno milion kengur nosiljki za bebe proizvo?a?a Infantino pošto su dovedene u vezu sa smr?u tri deteta.

Komisija za bezbednost proizvoda (CPSC) saopštila je da bebe mogu da se uguše zbog meke tkanine nosiljki i apelovala na roditelje da odmah prestanu da u kengur nosiljke stavljaju bebe mla?e od ?etiri meseca.Weiterlesen...