U Vašingtonu po?inje samit o nuklearnoj bezbednosti, od koga SAD o?ekuju da oja?a me?unarodnu svest o pretnji koju predstavlja nuklearni terorizam.

SAD tako?e žele da se po tom pitanju postigne "snažan me?unarodni konsenzus". Predstavnici ameri?ke administracije su u više navrata istakli da je svrha skupa, na kome u?estvuje 47 delegacija, da ohrabri države da prihvate odgovornost i preuzmu prakti?ne korake da bi smanjile verovatno?u da se teroristi domognu nuklearnog materijala i proizvedu atomsko oružje.Weiterlesen...