Ameri?ki magazin Entertejment vikli namerava da 18. septembra u jedan deo tiraža uklju?i do sada nevi?eni vid oglašavanja – video spotove u štampanim medijima.

Tanki ekrani, veli?ine displeja mobilnog telefona, bi?e postavljeni na stranicama ovog šoubiznis ?asopisa, prikazuju?i video klipove koji promovišu Pepsi i program TV mreže CBS. ?ip povezan sa ekranom bi?e u stanju da prikaže do 40 minuta video materijala, a napajanje ?e biti ostvareno zahvaljuju?i malim punjivim baterijama.Weiterlesen...