Ameri?ka ambasada u Beogradu zabrinuta je što do danas niko nije osu?en za ubistvo ameri?kih državljana Agrona, Ilija i Mehmeta Biti?ija 1999. godine.

"Upoznati smo da tužilac za ratne zlo?ine namerava da podnese žalbu na osloba?aju?u presudu donetu 22. septembra. Nadamo se da ?e Tužilaštvo energi?no ispitati sve elemente ovog slu?aja", navodi se u saopštenju ambasade i isti?e da o?ekuju da vlasti u Srbiji privesti pravdi odgovorne za Bra?e Biti?i.Weiterlesen...