Ameri?ka ambasada u Podgorici zabrinuta je što Televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju, ocenjuju?i da vlasti treba što pre da prona?u rešenje.

U saopštenju ameri?ka ambasada izražava zabrinutost zbog dugog odlaganja sprovo?enja tendera za slobodne televizijske frekvencije u Crnoj Gori i dodaje da je istekao zakonski rok za odlu?ivanje po zahtevu Televizije Vijesti, za dobijanje slobodnih frekvencija.Weiterlesen...