Stav da odbornici mogu istovremeno da budu i poslanici, ne zna?i da ?e to mo?i da iskoriste i gradona?elnici koji sede u republi?koj i vojvo?anskoj skupštini.

Ovo za ”Novosti” kaže Zorana Markovi?, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, koja napominje da taj potez ne zna?i diskriminaciju lokalnih ?elnika, koji do 1. aprila moraju da se odlu?e ho?e li zadržati gradski pe?at ili poslani?ku knjižicu.Weiterlesen...