Književnik, slikar, novinar, Mom?ilo Momo Kapor bi?e sahranjen danas u 16 ?asova u Aleji zaslužnih gra?ana na Novom groblju.

Pre sahrane Mome Kapora, u 13 sati i 30 minuta, u Skupštini grada Beograda, bi?e održana komemoracija jednom od najpopularnijih i naj?itanijih srpskih pisaca. Na komemorativnoj sednici skupu ?e se obratiti gradona?elnik Beograda, Dragan ?ilas, pisac, akademik Dobrica ?osi?, pesnik Rajko Petrov Nogo i slikar Miloš Šobaji?.Weiterlesen...