Tim zaštitnika gra?ana predstavio je sajt namenjen deci i mladima (www.pravadeteta.rs), koji treba da ih upozna sa njihovim pravima i mogu?noš?u da ih štite.

Ova posebna internet strana ura?ena je u saradnji sa misijom OEBS i uz stru?nu podršku katalonskog ombudsmana iz Španije, koji ima iskustvo duže od dve decenije, kaže zamenica zaštitnika gra?ana Tamara Lukši?-Orlandi?.Weiterlesen...