Nau?nici iz svih krajeva sveta okupili su se u Kopenhagenu kako bi raspravljali o najnovijim otkri?ima u vezi sa klimatskim promenama.

Nedavna saznanja stru?njaka iz Senegala pokazuju da se svake godine linija obale u toj afri?koj zemlji prose?no pomera za metar do dva. Nivo mora se podiže, zaklju?ak je afri?kih nau?nika koji istražuju klimatske promene. Obala je na pojedinim mestima sve uža.Weiterlesen...