U Valjevu proglašena epidemija salmonele pošto je u de?joj ustanovi u tom gradu obolelo 24 dece. U Vlasotincu su zbog epidemije zatvoreni vrti?i.

Direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu Marija Gavrilovi? je rekla da je oboljenje potvr?eno kod desetoro dece, a sumnja se da bi moglo biti mnogo više zaraženih. Gavrilovi?eva nije mogla da kaže šta je uzrok zaraze, navode?i da su analize obolelih u toku, a da do sada u uzetim uzorcima hrane nije prona?ena salmonela.Weiterlesen...