Pripadnica slovena?ke vojske u sastavu KFOR-a po?inila je samoubistvo automatskom puškom u vojnoj bazi na Kosovu, potvrdili su predstavnici Vojske Slovenije.

Portparol slovena?ke vojske Simon Korez izjavio je za medije da je devojka bila mla?a od 30 godina i da je u vojsci bila od prošlog prole?a gde je "sve svoje zadatke uspešno je obavljala u misiji, u kojoj je bila prvi put". Uzrok nesre?e istražuje obavještajna služba ministarstva za odbranu i komisija slovena?ke vojske.Weiterlesen...