Radnici "Britiš petroleuma" uspeli su da preseku ošte?enu cev na dnu Meksi?kog zaliva, iz koje nafta ve? mesec i po dana isti?e u more.

Posle presecanja cevi, koje su radnici BP-a izveli pomo?u robota podmornice, i uklanjanja ošte?enog dela, preko otvora treba da se stavi ?ep kojim ?e ve?i deo nafte biti usmeren do brodova na površini.Weiterlesen...