Vlada je imenovala reditelja Sr?ana Šapera za predsednika Upravnog odbora Beogradske filharmonije, objavljeno je na sajtu Vlade.

Šaper je tim povodom izrazio nadu da ?e Filharmonija, uz angažman Upravnog odbora i direktora Ivana Tasovca, koji je ve? mnogo u?inio za tu instituciju, postati "deo sveta u Srbiji i deo Srbije u svetu". Za ?lanove UO Filharmonije imenovani su politikolog Milan Pajevi?, predsednica Izvršnog odbora Banke Inteza Draginja ?uri? i zaposleni u toj ustanovi Miroslav Pavlovi? i Aleksandar Latkovi?.Weiterlesen...