Poznat po provokativnim izjavama na ra?un muslimanskih emigranata, bivši berlinski senator Tilo Saracini nije zaobišao ni Balkan.

Berlinski balkanolog i novinar Ridiger Rosig smatra da ovakve izjave Tile Saracina mogu negativno da uti?u na balkanske muslimane koji u Nema?koj imaju tradiciju dužu od 30 godina, i pored ?injenice da su svrstani u prili?no dobro integrisanu grupu emigranata.Weiterlesen...