Predstavnici MUP-a Srbije,Crne Gore i BiH potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti preventive prirodnih i izazvanih nesre?a i uklanjanje njihovih posledica.

Ocenjuju?i da je Memorandum kruna dosadašnje dobre, profesionalne saradnje, oni su najavili da ?e ona biti još tešnja, kao i da je u planu da tri vlade potpišu sporazum iz ove oblasti.Weiterlesen...