Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? izjavio je sadu da ?e deo nadležnosti policije biti preba?en na druge organe, me?u kojima je i komunalna policija.

Ministar policije pri tom je rekao da ?e Komunalna policija biti sastavni deo unutrašnje bezbednosti zemlje i da ?e Ministarstvo unutrašnjih poslova sara?ivati sa njom.Weiterlesen...