Na?elnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajri? izrazio nada se spomeniku papi Jovanu Pavlu II ispred i pored protivljenja gra?an.

Na?elnik je tako?e rekao da je u opštini jedina dilema bila o udaljenosti skulpture od ulaza u katedralu zbog ?ega je Opštinsko ve?e i sazvalo javnu raspravu.Weiterlesen...