Predsednik Srbije Boris Tadi? izrazio je najdublje sau?eš?e poljskom narodu zbog tragedije koja ga je pogodila.

"Primite izraze najdubljeg sau?eš?a u ime gra?ana Srbije i moje li?no ime. Tragedija koja se dogodila, u kojoj je poginuo predsednik Ka?inski i drugi zvani?nici vaše države, duboko nas je pogodila", navedeno je u telegramu sau?eš?a koji je uputio predsednik Srbije.Predsednik Tadi? je naveo da je poljski predsednik Ka?inski bio iskreni prijatelj Srbije i da mi to nikada ne?emo zaboraviti.Weiterlesen...