Savet ministara BiH traži da se poštuju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ?oki? protiv BiH.

S ciljem omogu?avanja adekvatnog zastupanja Saveta ministara BiH i izvršavanja me?unarodnih obaveza BiH, Savet ministara poziva tela Federacije BiH i druga tela vlasti u BiH da izri?ito postupaju u skladu s Odlukom o agentu Saveta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.Weiterlesen...