Svetska banka odlu?ila je da pozajmi Pakistanu 900 miliona dolara kao pomo? za dugoro?nu obnovu posle najgorih poplava u istoriji te azijske zemlje.

Ujedinjene nacije su, u me?uvremenu, upozorile da me?unarodni donatori sporo obezbe?uju novac za aktuelne humanitarne potrebe. Prema podacima te svetske organizacije, prikupljena je tek tre?ina od potrebnih 460 miliona dolara.Weiterlesen...