Inovacije ?e imati vitalni zna?aj za postkrizni privredi rast zemalja Evrope i centralne Azije, saopštila je Svetska banka.

Banka je pozvala zemlje da se usredsrede na klju?ne prioritete radi održivog rasta putem osiguranja da se resursi za inovacije ne smanje u okviru fiskalne konsolidacije, ve? da se efikasnije koriste.Weiterlesen...