Svetska banka ne?e uskratiti kredite Srbiji u 2010., ve? ?e uložiti 200 miliona dolara za podršku budžetu i o?ekuje bolje koriš?enje ve? odobrenih kredita.

Beogradska kancelarija te banke saopštila je, povodom pogrešnih medijskih interpretacija, zasnovanih na intervjuu šefa beogradske kancelarije SB Sajmona Greja, da na osnovu postoje?e strategije o partnerstvu, nove investicije u Srbiju za 2010. godinu nisu ni bile predvi?ene.Weiterlesen...