Hrvatska SDP založila se za dekriminalizaciju lakih droga, dok vladaju?a HDZ odbacuje taj predlog uz obrazloženje da ne prihvata podelu na lake i teške droge.

Tokom saborske rasprave o Predlogu izmena Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, svi poslani?ki klubovi su podržali predložene izmene kojima je, pored ostalog, predvidjeno da Ministarstvo zdravlja preuzme nadležnost nad kontrolom prometa svih supstanci koje se mogu upotrebiti za izradu droga.Weiterlesen...