Srpska demokratska stranka podnela je Specijalnom tužilaštvu RS krivi?nu prijavu protiv premijera Milorada Dodika.

Osim Dodika, krivi?na prijava podneta je protiv ministra za izbegla i raseljena lica RS Omera Brankovi?a, premijerovog savetnika i koordinatora za Srebrenicu Miladina Dragi?evi?a i direktora "Puteva RS" Mladena Lazendi?a.Weiterlesen...