25. maj u bivšoj SFRJ obeležavan je kao Dan mladosti. Slobodan Jovanovi?, jedini Uži?anin koji je uru?io štafetu Titu, prise?a se kako je to izgledalo 1961.

25. maj u bivšoj SFRJ obeležavan je kao Dan mladosti i Titov ro?endan. Centralna proslava bila je na stadionu JNA uz uru?enje štafete tadašnjem predsedniku. Sama štafeta putovala je nekoliko nedelje teritorijom cele države, a u organizaciji u?estvovalo je svih šest republika i dve pokrajine SFRJ.Weiterlesen...