Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj optužila je HRT da se bavi propagandom, jer nije spomenula civilne žrtve operacije “Bljesak".

Inicijativa mladih je obeležila 15. godišnjicu zlo?ina po?injenih tokom operacije “Bljesak“, u kojoj je ubijeno više desetina civila i u više navrata zabeleženo kršenje prava i obi?aja ratovanja. Ovom akcijom Inicijativa je upozorila na neprocesuiranje zlo?ina po?injenih u akciji “Bljesak“.Weiterlesen...