Stranka G17 plus obeležila je sedam godina od osnivanja. Lider stranke Mla?an Dinki? poru?io je da ?e G17 nastaviti da se bori za modernizaciju zemlje.

On je rekao da ?e G17 biti partner samo onima koji politiku shvataju kao sredstvo da se pomogne gra?anima Srbije. Uz prigušenu muziku i bogatu zakusku u sva?anoj sali hotela “Kontinental”, stranka G17 obeležila je sedmi ro?endan.Weiterlesen...