Klju?na tema današnjih razgovora šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera sa zvani?nicima Srbije trebalo bi da bude plan u šest ta?aka za Kosovo.

Me?utim, nije jasno da li su u pitanju razgovori o tom planu ili po?etak pregovora o njegovom sprovo?enju. Zanijer ?e se u Beogradu sastati sa predsednikom Srbije Borisom Tadi?em, šefom diplomatije Vukom Jeremi?em i ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovi?em.Weiterlesen...