Komentarišu?i slu?aj Fatmira Ljimaja, predsednik Kosova Fatmir Sejdiju poru?io je da niko ne može biti iznad zakona.

Niko ne može biti iznad zakona i treba ostaviti nadležnim pravosudnim organima da rade svoj posao u slu?aju ministra saobra?aja i telekomunuikacija Fatmira Ljimaja, izjavio je Sejdiju.Weiterlesen...