Ameri?ki Senat usvojio je rezoluciju u kojoj ?estita Srbiji na podnošenju aplikacije za ?lanstvo u Evropskoj uniji.

Senat tako?e poziva Evropski savet da pravovremeno zauzme jasnu poziciju prema kvalifikacijama Srbije kao zemlje kandidata."Senat ?estita narodu Srbije na opredeljenju za demokratiju, slobodno tržište, toleranciju, nediskriminaciju i vladavinu prava", išti?e se u rezoluciji, ?iji je tekst predložili senatori Džordž Vojnovi?, Džon Keri, Ri?ard Lugar, Džin Šahin i Bendžamin Kardin.Weiterlesen...