Balkanu je potreban novi Dejtonski sporazum, poru?io je Danijel Server, sa Ameri?kog instituta za mir, u intevjuu “Ve?ernjim novostima“.

On smatra da bi Bosni i Hercegovini ustavne reforme trebalo da se postave kao uslov za ?lanstvo u Evropskoj uniji, a da ukoliko unutar BiH ne do?e do dogovora, “EU i SAD treba da pokrenu ’Dejton 2’“.Weiterlesen...