Najuže rukovodstvo radikala, po preporuci lidera Vojislava Šešelja, odlu?ilo je da u parlamentu pruži šansu mla?im snagama, potvr?eno je Danasu u vrhu SRS.

Me?u prvima je od govornice morala da odstupi Nataša Jovanovi?. Mikrofona se re?e prihvataju i Vjerica Radeta i Gordana Pop Lazi?, a umesto njih sada su u žiži znatno mla?i i, bar za sada, u javnosti neukaljani Aleksandar Martinovi?, Marina Raguš, Marina Toman, Dejan Mirovi? i Boris Aleksi?.Weiterlesen...