Zašti?eni svedok optužbe VS-026 nije došao na su?enje Vojislavu Šešelju u Hagu zbog toga što je nedavno operisan, a idu?i svedok bi?e saslušan slede?e nedelje.

Predsedavaju?i sudija Žan-Klod Antoneti rekao je da ?e svedok VS-026 dati iskaz za nekoliko sedmica, kada se oporavi od operacije. VS-026 je, prema ranijim nagoveštajima sudskog ve?a, trebalo da bude poslednji svedok optužbe na su?enju Šešelju.Weiterlesen...