U Kini je prošle godine prvi put sida bila najsmrtonosnija infektivna bolest, od koje je od januara do septembra umrlo 6.897 ljudi.

Kako je javila je agencija Sinhua, pozivaju?i se na podatke Ministarstva zdravlja, broj potvr?enih slu?ajeva zaraze virusom HIV-a pove?an je sa 135.630 u 2005. godini na 264.302 od januara do septembra 2008. godine. Me?utim, prema podacima kineske vlade i Programa UN za borbu protiv side (UNAIDS), u Kini živi 700.000 HIV pozitivnih, što je mnogo više od zvani?nog broja.Weiterlesen...