Izvršno ve?e Vojvodine, grad Pan?evo, Centar za socijalni rad i Fond B92 trebalo bi u narednih 10-ak dana da potpišu ugovor o izgradnji Sigurne ku?e u Pan?evu.

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin izjavio je da je za izgradnju Sigurne ku?e izdvojeno 8 miliona dinara i obezbe?eno zemljište. Vasin je sa sa gradona?elnicom Pan?eva, Vesnom Martinovi?, razgovarao o izgradnji tog objekta.Weiterlesen...