Zahtev Božidara ?eli?a za otpis kosovskog duga suprotan stavu pregovara?kog tima Srbije, kaže ?lan tima Aleksandar Simi?.

Simi?, koji je i savetnik premijera Srbije, rekao je da je, po onome što mu je rekao ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardži?, zahtev vicepremijera suprotan stavu pregovara?kog tima Beograda.


Weiterlesen...