Pomo?nik ministra pravde Vojkan Simi? izjavio je da je u sudovima po?elo razvrstavanje preuzetih sudskih predmeta.

On kaže da se narednih dana o?ekuje njihovo rapore?ivanje sudijama izabranim u okviru nove sudske mreže. "Narednih dana o?ekuje se raspore?ivanje predmeta sudijama kako bi što pre mogla da se zakažu ro?išta. Neka su?enja su zakazana od 20. januara i o?ekujemo da od februara po?nu u punom kapacitetu", rekao je Simi?.Weiterlesen...