Na nacionalnom nivou ne postoji svest kolika je nerazvijenost jugoistoka Srbije, kaže za Danas Miloš Simonovi?, gradona?elnik Niša i funkcioner DS-a.

Prema njegovim re?ima, u Vladi Srbije potrebno je napraviti konsenzus, u kojem bi u?estvovale i opozicione stranke, i koji bi glasio: naša država je vrlo skupa i predstavlja optere?enje za privredu i gra?ane. Neophodno je otvoreno i pošteno re?i da javna potrošnja mora da se smanji, a da je racionalizacija državne administracije neophodna.Weiterlesen...