Sindikalci smatraju najavljene izmene Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju neprihvatljivim.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovi? smatra da ?e se penzije do 2015. godine smanjiti za 25 odsto, dok ?e se starosna granica pove?avati, posebno kada su žene u pitanju.Weiterlesen...