Štrajka?i Zastave elektro, Srboleka, Šinvoza, Beka i Ravanice udružili se u Koordinacioni odbor radni?kih protesta, jer su izgubili poverenje u velike sindikate

Štrajka?ki odbor fabrike "Ravanica" iz ?uprije saopštila je da se pridružio koordinacionom odboru radni?kih protesta u Srbiji. Ovaj Koordinacioni odbor obuhvata radnike nezadovoljne privatizacijama svojih preduze?a i traže hitan razgovor sa ministrom rada Rasimom Ljaji?em.Weiterlesen...