Od Evropskih parlamentaraca mogu se ?uti i poruke poput one iz vrha nema?kih vladaju?ih demohriš?ana da proširenje, sa izuzetkom Hrvatske, mora pri?ekati.

Koliko god o?ekivane, poruke su krajnje loše, tvrdi austrijski socijalista, ?lan Evropskog parlamenta, Hanes Svoboda.Weiterlesen...