Širenje gr?ke dužni?ke krize i na neke druge zemlje, ?lanice zone evra izgleda, prema najnovijim ocenama finansijskih eksperata, je "sve više verovatno".

Takav razvoj doga?aja bi mogao da bude prava katastrofa i za celu Evropsku uniju. Dramati?an preokret u stavu eksperata i ?elnih politi?ara mnogih zemalja EU dogodio se ju?e kada je agencija Standar&purs dodatno "srozala" kreditni rejting Gr?ke, izazvavši neku vrstu panike na me?unarodnim finansijskim tržištima, a posebno berzama akcija i deviznim tržištima.Weiterlesen...