U Kragujevcu je siromaštvom pogo?eno 9,5 odsto dece, a najviše ugroženih je uzrasta od 6 do 14 godina, kažu gradskom Crvenom krstu.

Prema podacima te organizacije, u Kragujevcu živi oko 27.000 dece do 18 godina starosti, od ?ega je 22.597 dece uzrasta do 14 godina. Sekretarka Crvenog krsta Nevenka Bogdanovi? izjavila je da najteže žive deca iz porodica sa velikim brojem ?lanova, deca nezaposlenih roditelja ili korisnika materijalne pomo?i Centra za socijalni rad.Weiterlesen...